ข้อควรระวังเพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัย

การเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ปลอดภัย ผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ต้องคำนึงถึงพฤติกรรมที่จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย เพราะหลายๆ อย่างเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึง ดังนั้นเพื่อการขับขี่ให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย จึงควรระวังเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
ไม่ควรดูทีวีขณะขับขี่ โดยเฉพาะทีวีที่ติดตั้งในจุดที่ผู้ขับขี่มองเห็น เพราะแม้ว่าจะไม่ได้สนใจดูจอภาพ แต่แสงสว่าง เสียง และภาพเคลื่อนไหว ล้วนดึงดูดความสนใจ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น

ส่วนการฟังเพลงจากเครื่องเสียงที่ดังมากเกินไป จะรบกวนสมาธิผู้ขับขี่ ยิ่งการฟังเพลงเร็ว ก็มีส่วนกระตุ้นให้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัว และส่งผลให้ไม่ได้ยินเสียงแตร หรือเสียงจากสภาพแวดล้อมรอบข้าง ทำให้การประเมินสถานการณ์รอบข้างและการรับรู้ช้ากว่าปกติ สมรรถนะการขับขี่ลดลง
ขณะเดียวกันการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถยนต์ที่ปัจจุบันมีอยู่มากมาย ก็อาจเป็นโทษได้เช่นกันถ้าขาดความระมัดระวัง เช่น การตรวจสอบเส้นทาง โดยใช้ GPRS / การพิมพ์ และส่งข้อความ หรือการแชตทางโทรศัพท์มือถือฃ เหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถ เนื่องจากผู้ขับขี่ต้องละสายตาจากถนน ดังนั้นควรละเว้นการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว นอกจากนี้การทานอาหารหรือของว่างบนรถขณะขับขี่ ก็มีส่วนลดสมาธิลงเช่นกัน อีกทั้งควบคุมรถยากขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวเท่านั้น ส่วนสุภาพสตรีที่ชอบแต่งหน้าบนรถขณะรถติด ก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพราะหากต้องออกรถขณะยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อย ความพะวงกับใบหน้าที่ยังสวยไม่สมบูรณ์ ขับไปมองกระจกไป ก็จะยิ่งเสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน