“จุดรับส่งดวงตะวัน ของเมืองสามอ่าว” เที่ยวให้สุกกับประจวบคีรีขันธ์

เขาช่องกระจก มีที่มาจากช่องโหว่ ที่ดูคล้ายกับกรอบของกระจก บริเวณยอดเขาประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง และพระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จฯ ขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและปลุกต้นศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นที่สักการะของชาวเมืองประจวบฯ นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์

read more →

สุวรรณภูมิจอดรถโซนซีฟรีปีใหม่

สนามบินสุวรรณภูมิ มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้โดยสารจอดรถฟรีที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 31 ธ.ค.59 ถึง 24.00 น. วันที่ 3 ม.ค.60 พร้อมเตรียมไม่เก็บค่าบริการรถที่เข้ามาจอดลานจอดรถของทสภ.ไม่เกิน 15 นาที ตั้งแต่ 1 ม.ค.60

read more →

เพิ่มทักษะฝึกเสมือนจริง ดูแลนักท่องเที่ยวกาญจน์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่อุทยานฯ พร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวกาญจนบุรี

read more →

ถ้ำมโหฬาร

ถ้ำมโหฬาร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดถ้ำมโหฬาร ในท้องที่บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย อยู่ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 70 เมตร ถ้ำมโหฬารเป็นถ้ำหินปูน มีอายุกว่า 250 ล้านปี โพรงถ้ำมีลักษณะคดเคี้ยว ระยะทางประมาณ 200 เมตร เป็นสถานที่ที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เคยใช้จำพรรษา

read more →

ค่ายเนินวง เป็นค่ายเก่าแก่สร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ 3

ค่ายเนินวง เป็นค่ายเก่าแก่สร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 ที่โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลังสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2377 โดยรื้อศิลาแลงและอิฐของกำแพงจากเมืองจันทบุรีไปสร้าง เพื่อป้องกันการรุกรานของชาวญวน บนกำแพงค่ายวางปืนใหญ่เรียงรายอยู่โดยรอบหลายสิบกระบอก ภายในค่ายเป็นที่ตั้งของสำนักงานโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากร และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

read more →